Renfärslåda, 5 kg. fast pris

5 kilo 100 % renkött, fördelade på ca 700 grams förpackningar.


690,00 kr