Sortiment/Prislista

Torkad renhögrevsfile               899 kr/kg

Rensadelkotletter                    235kr/kg                           
Renhjärta.                                  190 kr/kg
Renlever.                                      35 kr/kg
Renblod 1/2 liter.                         50 kr/st
Rentunga.                                 214   kr/kg
Renmärgben.  ca 8 st/påse.       48kr/kg
Renstekspålägg ca 250 g.        49.90kr/hg
Varmrökt renytterfile.             kr/hg SLUT
Torkad/rökt renbog.                  409 kr/kg
Torkad/rökt högrevsfile.         91.90kr/hg

Renstek m ben                            235kr/kg

Benfri renstek                                              318 kr/kg

Renbog                                         165 kr/kg

SUOVAS SKAV, 500 gram                            160 kr/st                                        
Renskav av stek, 500 gram.     
         190 kr/st 

Torkad rensida.                                         kr/kg slut

Ren ytterfile                                               450 kr/kg

Rensoppkött                                               170 kr/kg

Rensoppkött låda 3 kg                               450 kr/st

Renfärs 0,5 kg                                               82 kr/st

Renfärs låda 5 kg                                       700 kr/st 

Rökt benfri renstek                                    426 kr/kg

Rökt reninnanlår                                         486 kr/kg

Gorpa hel och skivad                240 kr/st..250 kr/kg 

Renhamburgare 4 p 360 g                            96 kr/st                   

Renskav 0,5 kg                                               118 kr/st

Renskav låda 3 kg                                         625 kr/st 

Renlåda 10 kg   beställningsvara 1900kr/st    Slut                                                                                                                   


Renkroppar grovstyckad. Beställningsvara                           158 kr/kg

Torkad rensida.                                                 kr/kg slut

Rökt renhjärta.                                                 420kr/kg

Älgsoppkött 95 kr/kg

Älginnerfile.     585krkg
Torkad älgfile. 89.90kr/hg slut

Älgfransyska.  259 kr/kg

Älgstekbit.       259 kr/kg
Älginnanlår.     275 kr/kg
Älgentrecote. 287 kr /kg
Älgytterfile.      385 kr/kg
Älgstekskav 0,5 kg 160 kr/st
Älgfärs 0,5 kg.    82kr/st
Älgfärs 5 kg.       700kr/st

Kaffeost.   269 kr/kg

Med reservation för eventuella prisändringar, slutförsäljning och typografiska fel.

Uppdateras