Soppkött av rensida och renbringa, 3 kg. fast pris

Låda med 3 kg soppkött av rensida och renbringa. 

540,00 kr